Badanie USG tarczycy – analiza pod kątem konieczności biopsji

Badanie USG tarczycyBadanie USG tarczycy dostarcza wielu cennych informacji na temat tego narządu. Jedną z nich jest ewentualna  obecność zmian ogniskowych. Jeżeli zmiana ogniskowa zostanie zakwalifikowana jako guz należy rozważyć czy nie będzie potrzeby pogłębienia diagnostyki o biopsję tarczycy.

Niektóre zmiany wiążą się ze stosunkowo niskim ryzykiem wystąpienia nowotworu złośliwego. Inne wręcz odwrotnie – niosą ze sobą znaczne ryzyko złośliwości i muszą być zdiagnozowane cytologicznie.

Które cechy guza tarczycy są niepokojące?

  1. Guz hypoechogeniczny – zmiana, której echogeniczność jest mniejsza (jest ciemniejsza) niż otaczający miąższ gruczołu tarczowego statystycznie niesie większe ryzyko obecności raka
  2. Guz okrągły lub wyższy niż szerszy – zmiany guzowate rozwijające się w tarczycy podlegają działaniu sił grawitacji. Uważa się, że zmiany łagodne są na nie bardziej podatne i tworzą się guzki wydłużone elipsoidne. Raki mogą być bardziej bogatokomórkowe („gęstsze”) i mniej podatne na siły zewnętrzne
  3. Guz o nieregularnym obrysie – guz jest dobrze odgraniczony, ale jego obrys jest nierówny, pofalowany. Może to świadczyć o naciekającym charakterze wzrostu.
  4. Obecność tzw. mikrozwapnień – bardzo drobne zwapnienia obecne w obrębie guzka zwiększają statystycznie ryzyko raka
  5. Unaczynienie guza – jedna z najważniejszych cech ocenianych w badaniu USG. Guzy bez unaczynienia lub z unaczynieniem obwodowym statystycznie rzadziej okazują cię rakiem niż zmiany o unaczynieniu bogatym, w przewadze centralnym.
  6. Guz pojedynczy – występowanie tylko jednego guza w tarczycy niesie ze sobą statystycznie wyższe ryzyko obecności raka niż występowanie wielu guzów jednocześnie

Co to oznacza w praktyce?

Wymienione cechy pozwalają z dużą czułością wychwycić zmiany, które należy zakwalifikować jako „podejrzane”. Niestety mają one za razem niską swoistość. Oznacza to że większość guzów tarczycy, które zakwalifikujemy jako podejrzane w badaniu USG ostatecznie okaże się być zmianami łagodnymi i badanie to nie jest wystarczające (swoistość rośnie jednak wraz z obecnością wielu z wymienionych cech jednocześnie). Najczęściej dopiero biopsja tarczycy pozwala rozstrzygnąć jakie postępowanie terapeutyczne będzie najlepsze.

Opublikowano: 17-02-2018