Biopsja cienkoigłowa piersi – czy, a jeśli tak, to kiedy?

Biopsja cienkoigłowa celowana była wykonywana bardzo często jako metoda diagnostyczna z wyboru do diagnozowania zmian ogniskowych gruczołu piersiowego w XX wieku.
Rozwój metod leczenia zmienił jednak nieco podejście do takich zmian. Obecnie kładzie się duży nacisk na diagnostykę przedoperacyjną różnego rodzaju receptorów (estrogenowe, progesteronowe, HER-2) aby móc ustalić najlepsze postępowanie terapeutyczne u kobiet z rozpoznanym rakiem piersi. Możliwości takich nie daje biopsja cienkoigłowa. Jak więc diagnozować zmiany ogniskowe w piersi?

Na początek ważne jest aby lekarz wykonujący badanie USG ocenił je zgodnie z klasyfikacją BIRADS. Zakłada ona ocenę pewnych kluczowych cech morfologicznych zmiany ogniskowej i zakwalifikowanie jej do jednej z 5 grup, co determinuje dalsze postępowanie (skala BIRADS jest sześciostopniowa, ale stopień 6 oznacza zmianę zweryfikowaną histopatologicznie, która nie wymaga już biopsji, więc nie będziemy się nią zajmować)

BIRADS:

  • Stopień 1 – oznacza zdrowy gruczoł piersiowy bez zmian ogniskowych
  • Stopień 2 – oznacza obecność zmian ogniskowych tzw. bezechowych. Zmiany te praktycznie zawsze okazują się być torbielami i są łagodne. W tej sytuacji biopsja cienkoigłowa jest WSKAZANA jako zabieg diagnostyczno – terapeutyczny (pozwala opróżnić zmianę z płynnej treści oraz ocenić pod mikroskopem wygląd pobranych w ten sposób nielicznych komórek nabłonkowych)
  • Stopień 3 – zmiany spełniające rygorystyczne kryteria rozpoznania gruczolakowłókniaka (konieczne jest spełnienie wszystkiech krtyteriów ultrasonograficznych aby postawić to rozpoznanie). W tym przypadku najczęściej zaleca się badanie kontrolne USG za 6 miesięcy. Biopsja cienkoigłowa jest wykonywana w niektórych przypadkach.
  • Stopień 4 – ma 3 podtypy (a,b,c) i wymaga dalszej diagnostyki w postaci biopsji GRUBOIGŁOWEJ lub biopsji MAMMOTOMICZNEJ. Biopsja cienkoigłowa nie jest badaniem z wyboru w tych przypadkach.
  • Stopień 5 – podejrzenie złośliwej zmiany nowotworowej, które koniecznie wymaga diagnostyki w postaci biopsji GRUBOIGŁOWEJ.

Co z tego wynika?
Obecnie wskazania do biopsji cienkoigłowej piersi są bardzo wąskie i od tego badania się odchodzi. Znajduje ono zastosowanie praktycznie wyłącznie w przypadku torbieli gruczołu piersiowego.
W naszej ofercie nie mamy badania BACC zmian ogniskowych w gruczole piersiowym.

 

Opublikowano: 27-02-2018